OFICIĀLIE  PĀRSTĀVJI

BMS & AUTOMATIZĀCIJA


Mēs cenšamies piedāvāt mūsu klientiem optimālus inženiersistēmu

automatizācijas risinājumus, sākot ar HVAC sistēmu elementu individuālu

kontroli un vadību, līdz pat klimatisko sistēmu, piekļuves sistēmu un elektroapgādes

integrācijai vienotā ēkas vadības kompleksā, kas ļauj būtiski samazināt ekspluatācijas

izdevumus, ietaupīt laiku un operatīvi rīkoties ārštata situācijās.


Priekšrocības

palielina ēkas vērtību un samazina ēkas ekspluatācijas izdevumus;

pieaug inženiersistēmu darbības drošums, maksimāli laicīgi var veikt sistēmu apkopes un iespējamo bojājumu novēršanu;

paaugstinās komforta līmenis cilvēku uzturēšanās zonās, ko nodrošina precīzāka vēlamo parametru un režīmu uzturēšana;

pastāv iespējas paplašināt BMS jebkādai perspektīvai konfigurācijai ar mazām izmaksām, jo uzraudzības galvenās komponentes jau ir uzstādītas;

samazinās inženieriekārtu servisa apkalpošanas izdevumi, jo ir iespējams distanciēti veikt sistēmas uzraudzību un nepieciešamo parametru izmaiņu, kā arī informāciju par trauksmes stāvokli var saņemt uz mobilo telefonu.


Vēsture

Lielu nozīmi visā pasaulē ieņem enerģijas pareiza un ekonomiska izmantošana.  Liela daļa no enerģijas resursiem tiek patērēta dzīvojamo ēku inženiersistēmās – apgaismojumā, ventilācijā, gaisa kondicionēšanā un apkurē. Tāpēc ļoti liela nozīmē ir šo inženiersistēmu pareiza ekspluatācija, ievērojot nepieciešamos vadības un enerģijas ekonomijas principus. Visefektīvākā un vispārskatāmākā vadības sistēma ir BMS (building management system, angl.).

BMS ir centralizēta ēkas vadības sistēma, inženiersistēmas tiek vadītas un uzraudzītas centralizēti.

Lai varētu veiksmīgāk saprast BMS un tā iespējas, ir nepieciešams zināt BMS struktūru, tā integrāciju ar vadāmām iekārtām, datu pārraides protokola nozīmi, kā arī lietotāja funkcionālās iespējas, ekspluatējot pieslēgtās inženiertehniskās iekārtas.

Aptuveni 20. gadsimta astoņdesmitajos gados tika izgudroti vadības kontrolieri, kuri aizvietoja elektromehānisko vadības sistēmu ēku automātikā. Vadības kontrolieris sastāv no noteikta skaita ieeju/izeju, mikroprocesora, kontroliera atmiņas, ko visu kopā saista elektroniskā shēma un atbilstošs programmnodrošinājums.


Automātiskas vadības sistēmas uzbūve , arhitektūra.

Mūsu piedāvāta BMS sistēmā izmanto REGIN EXO line protocol, savā sistemā mēs varam integrēt TCP/IP, LON, KNX/EIB, ModBus, SIOX, BaCNet. N2Bus, S-bus, Trend protakolus.

Apvienojot vadības kontrolierus tīklā un vadot tos no vienotas vadības pults vai datora ar BMS vadības programmu, tiek izveidota ēkas vadības sistēma – BMS.

 1. BMS izmanto šādu svarīgāko ēkas inženierkomunikāciju sistēmu vadīšanā:

 2. ventilācijas agregāti, pieplūdes-nosūces sistēmas, atsevišķi strādājoši dažādi ventilatori;

 3. centrālās/dalītās gaisa kondicionēšanas sistēmas: centrālo aukstumagregātu uzraudzība un vadība;

 4. atsevišķu telpu vai telpu grupu (stāva zonu) mikroklimata autonoma vadība un kontrole;

 5. centrālas apkures sistēmas vadība, kontrole, siltumpatēriņa uzskaite;

 6. elektroenerģijas kvalitātes kontrole, tās uzskaite;

 7. apgaismojuma vadība pa zonām;

 8. piekļūšanas, magnētisko karšu sistēmas centralizēta vadība, signalizācija un kontrole;

 9. apsardzes un videonovērošanas sistēmas;

 10. ugunsdzēsības aizsardzības sistēma;

 11. liftu, eskalatoru darbības uzraudzība un vadība;

 12. pārējās inženiertehniskās sistēmas.

Vadības programmas funkcionālās iespējas ļoti efektīvi var tikt izmantotas ventilāciju / siltumapgādes / aukstumapgādes iekārtu vadībā. Centralizēta vadība nodrošina sekojošas priekšrocības, salīdzinājumā

ar vietējo vadību: EMBED MSPhotoEd.3 

 1. vadāmās iekārtas grafiska attēla izveide atsevišķā vadības logā;

 2. temperatūru vizualizācija un pieslēgto vadāmo elementu darba stāvokļu attainojums;

 3. vēlamo parametru izmaiņa ar vienu peles klikšķi (vēlamā telpas vai pieplūdes temperatūra, ventilatora griešanās ātrums,   vēlamais spiediens vai CO2 līmenis ventilācijas iekārtām, kontūru raksturlīknes slīpums, to nobīde, minimālās / maksimālās plūsmas temperatūras, karstā ūdens vēlamā temperatūra siltummezgliem, turpgaitas temperatūras,

darba statusi aukstumapgādei );

 1. vienkārša laika grafiku izmaiņa;

 2. jebkura parametra reālā laika vērtības saglabāšanu datu bāzē un izmaiņu apskatīšanās reālā laikā (trendlogi);

 3. momentāna trauksmes stāvokļa saņemšana uz datora ekrāna, trauksmes ziņojuma nosūtīšana uz printeri vai mobilo telefonu;

 4. distanciēta iekārtas vadība no servisa datora, izmantojot internetu vai telefona līniju;

 5. iekārtu vadība var tikt veikta bez jebkādām tehniskām zināšanām, tādejādi nav nepieciešama tehniskā personāla klātbūtne objektā;

 6. iekārtas darbība tiek pielāgota nepieciešamajām ēkas prasībām, tādejādi netiek nelietderīgi patērēta siltuma un elektroenerģija.


Attālinātā BMS sistēmas vadība

Mūsdienu uzņēmumi vai mājas nav iedomājamas bez inženiersistēmām. Cilvēku komforta līmeni un darba ražīgumu nodrošina ventilācijas iekārtas, dzesēšanas iekārtas, telpu apkure, elektroapgādes ierīces un citas nozīmīgas inženiersistēmas. Uzstādītā vietējā automātika nepārtraukti kontrolē iekārtas darbības režīmu un atslēdz iekārtu trauksmes gadījumā. Trauksmes novēršanas laiks ir atkarīgs no informācijas saņemšanas par trauksmes stāvokli un apkalpojošā personāla reaģēšanas laika.

Ir liela iespējamība, ka pēc trauksmes parādīšanās var paiet dažas stundas vai pat dienas pirms vietējais personāls pamanīs trauksmes situāciju. Jebkuras iekārtas nefunkcionēšana ir komforta vai noteiktu līdzekļu neatgriezenisks zaudējums. Šos zaudējumus var būtiski samazināt, izmantojot modernu sakaru iespējas.

Tiek piedāvāti sekojoši risinājumi

Ja ir nepieciešama procesa vadība, tad var izmantot kontrolierus ar pieslēdzamu GSM modemu, kas ļauj Jums kontrolēt un vadīt inženiersistēmas attālināti ar mobilā telefona palīdzību.

Ja process jau ir automatizēts, bet attālināta vadība nav piejama, tad ir rekomendēts izmantot speciālu bloku ar iebūvētu GSM modemu, kas slēdzas pie esošas automātikas un nodrošina attalinātu kontroli vadību.

Ja Jūsu objekts atrodas Rīgā vai Rīgas rajonā, tad ekonomiski izdevīgāk varētu būt pievienot nepieciešāmu iekārtu pie radio raidītāja, kas pārraidīs trauksmes signālus un citu informāciju uz centrālo datoru.

Visos aprakstītos gadījumos informāciju par kontrolējamām iekārtām var saņemt gan uz savu telefonu kā SMS, gan uz datoru kā e-mail vai web-lapa – pēc Jūsu izvēles.

Trauksmes kontrolieri saņemtu informāciju par trauksmes stāvokli no katras iekārtas vadības bloka, tādejādi servisa darbiniekiem rodas iespēja saņemt īsziņas par notikušām trauksmēm dažu sekunžu laikā. Nozīmīgākās sistēmas, kuru stāvokļus būtu svarīgi nolasīt attālināti, ir ventilācija, aukstumapgāde, elektroapgāde, siltumapgāde un apsardzes signalizācija.
PAKALPOJUMI

BMS un automatizācija